https://www.traditionrolex.com/49 Perihan Esen Minkari Dijital Kütüphanesi
Online Bağış

Perihan Esen Minkari Dijital Kütüphanesi


 
 

Dijital Kütüphanemizde Verilen Hizmetler;

Kabartma(Braille) Baskı Hizmeti: Görme engellilerin ihtiyaç duyduğu her türlü ders notu, yazı, kitap vb. gibi yazılı materyalin kütüphanemizde Braille(Kabartma) baskısı alınabilmektedir. Böylece görme engellilerin okumasına olanak sağlanmaktadır.

Rehabilitasyon Merkezinde Eğitim Alan Kursiyerlerimiz: Ders programlarında yer alan kütüphane saatlerinde ve boş zamanlarında, kendi istedikleri  veya  tavsiye ettiğimiz sesli  ve  kabartma kitaplar verilmektedir. Kütüphane arşivimizde bulunan edebi eserler ve ders müfredatlarında yer alan ders notlarının sesli kayıtları dinlemeleri sağlanmaktadır.

Eğitimi yarım kalmış veya devam etmekte olan kursiyerlerimize yönelik olarak ihtiyaç duydukları ders kitapları, sınavlar hazırlık kitapları (Açık İlköğretim, Açık Lise, Açık Öğretim Fakültesi, EKPSS, YGS vb) gönüllü okuyucularımız tarafından seslendirilmekte ve kursiyerlerimize ulaştırılmaktadır. Kursiyerlerimizin talepleri doğrultusunda gönüllülerimiz birebir derslerin konu anlatımları ve soru çözümleri konusunda da destek vermektedir.

Eğitimine devam eden kursiyerlerimizin sistem üzerinden yapılması gereken ders seçimleri ve sınav başvuruları süreçleri ile ilgili bilgilendirme ve girişleri yapılmaktadır. Sınav sonuçları açıklanan (Açık İlköğretim, Açık Lise, Açık Öğretim Fakültesi, EKPSS, YGS vb) kursiyerlerin yapılacak tercihler konusunda bilgilendirme ve yönlendirme konularında destek verilmektedir.

Görme Engelli Kişilere Sesli Kitap Ulaştırma: Görme engelli kişiler telefon ya da e-mail yoluyla kütüphaneye ulaşabilir, kitap isimleri veya yazar ismine göre  kitaplar edebi kitap talep edilebilir. Ayrıca, eğitimine devam etmek isteyen ve sınava girecek olan görme engellilere kaynak sağlanmaktır. Kütüphane arşivimizde mevcut kitapların sesli kayıtları CD’ye kopyalanır ve Türkiye’nin her tarafına adrese ücretsiz olarak gönderilir.
 
Kütüphanemizden faydalanabilmek için görme engelli olmanız ve Engelli olduğunuza dair rapor yada özürlü kimlik kartınızın ulaştırması zorunludur.
Hizmet Alınan süre boyunca her türlü eseri kullanırken,

           Ek Madde 11- (Ek: 3/3/2004-5101/26 md.)
Ders kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa hiçbir ticarî amaç güdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veya üçüncü bir kişi tek nüsha olarak ya da engellilere yönelik hizmet veren eğitim kurumu, vakıf veya dernek gibi kuruluşlar tarafından ihtiyaç kadar kaset, CD, braille alfabesi ve benzeri formatlarda çoğaltılması veya ödünç verilmesi bu Kanunda öngörülen izinler alınmadan gerçekleştirilebilir. Bu nüshalar hiçbir şekilde satılamaz, ticarete konu edilemez ve amacı dışında kullanılamaz ve kullandırılamaz. Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulması ve çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur.

Sesli Kütüphane Linkleri:
   
Gönüllü Okuyucu Olmak:

Gönüllü kitap okuyucu olmak isteyenlerin Kütüphanemizle iletişime geçerek Kayıt odamızda veya kendi imkânları ile kitap seslendirebilirler. Kayıt odamızı kullanmak için randevu alınması gerekmektedir.
Başta zor gibi görünse de aslında hızla alışılacak bir uygulaması ve kolaylığı vardır. Kısa süren acemilik süresi ardından okumaya başlayıp bir kitabı bitirdiğinizde kendinizi çok mutlu hissedersiniz. Çünkü artık bilirsiniz ki o kitaba, Türkiye’deki herhangi bir görme engelli tarafından ulaşılabilecek.
 
Evinizdeki Kayıt Ortamını Yaratma
Sesli kitap kaydı için ihtiyacınız olan;

İletişim:

Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Caddesi, Numara 63,  Emirgan / Sarıyer - İSTANBUL 
Telefon: 0212 277 62 28 - 323 21 53 
Faks: 0212 323 21 54 
E-posta: info@6nokta.org.tr, 6noktapemdk@gmail.com

Etiketler : Perihan Esen Minkari Dijital Kütüphanesi , sesli kitap , görme engelli sesli kitap , körler kütüphanesi ,

Önceki Sayfaya DönÖnceki Sayfaya Dön
HİZMETLERİMİZ
ETKİNLİKLER
EĞİTİM PAKETLERİ
https://www.traditionrolex.com/49
SPONSORLARIMIZ
Yapı Kredi BankasıHippocampusworksL'OccitaneLahey Clinic