https://www.traditionrolex.com/49 PROJELER
Online Bağış
PROJELER
Dokunsal Öğrenme & Değerlendirme Projesi, Altı Nokta Körler Vakfı liderliğinde Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği ve Engelsiz Erişim Derneği ortaklığında, Sabancı Vakfı hibe programları desteği ile sürdürülmekte olan bir projedir. Kendimizi ve bizi çevreleyen dış dünyayı anlayabilmemiz için duyularımızı kullanırız. Bu keşif sürecinde her duyunun ayrı bir katkısı vardır. Gördüğümüz bir nesneye dokunduğumuzda veya duyduğumuz bir sesin kaynağına dönüp baktığımızda, hakkında edindiğimi...
İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından 2018 yılı Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında desteklenen Dokunsal Materyal Atölyesi / Kütüphanesi Projesi (TR10/18/ÇVG/0093), Altı Nokta Körler Vakfı liderliğinde, T.C. Sarıyer Kaymakamlığı, T.C. İstanbul Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Engelsiz Erişim Derneği ve Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği ortaklığı ile gerçekleştirildi. Projenin temel hedefi görme engelli olan çocuk ve gençlerin farklı alanlarda dokunsal materyalle...
Beyaz Baston  ve Bağımsız Hareket Görme yetisini, çeşitli nedenlerle, tamamen veya kısmen kaybetmiş kişilerin, ev içerisinde ve dışarısında, yaşamlarını bağımsız sürdürebilmeleri için bazı teknikler öğrenmeleri gerekmektedir. Oryantasyon ve bağımsız hareket, kısaca kişinin iç ve dış mekanlarda güvenli ve bağımsız hareket edebilmesini sağlayan teknikler bütününe verilen addır. Temel hedef, bireyin beyaz baston kullanarak belli bir mesafeyi kendisine uygun bir hızda ve kendisini herhangi b...
Engellilik Tarihi Yazıları, 15-16 Kasım 2018 tarihinde İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama Merkezi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı Engelliler Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen Dünden Bugüne Engellilik-Engellilik Araştırmaları Konferansı’nda sunulan çalışmalardan derlendi. Engellilik meselesini disiplinler arası bir yaklaşımla inceleyen ‘Engellilik Araştırmaları’, kuramsal ve uygulamalı bir bilim alanıdır. Bu alan 1970’li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri ve İn...
Projenin Adı Dokunarak Öğreniyorum: Görme Engelli Çocuklarda Erken Dönemde Dokunsal Algının Geliştirilmesi Projenin Ortakları Altı Nokta Körler Vakfı Engelsiz Erişim Derneği Parıltı Görmeyen ve Az Gören Çocuklara Destek Derneği Proje Amacı Engellilik Dünya Sağlık Örgütü tarafından benimsenen tanımı gereği doğuştan veya sonradan oluşan sebeplere bağlı yeti yitimidir. Bu bağlamda görme engeli, görme fonksiyonunu kısmen ya da tamamen yitirme anlamına gelmektedir. Görme engeli olan birey içi...
Dokunarak Öğreniyorum Projesi, Eğitim Reformu Girişimi tarafından bu yıl 16. sı düzenlenen Eğitimde İyi Örnekler Konferansı'nda sunum yapmaya hak kazanan 75 prpje arasında yer aldı. İlgiyle iznelen sunumumuz, izleyiciler tarafından, özellikle kullanılan materyal zenginliği ve uygulama çeşitliği açısından beğeni ile karşılandır. Proje Altı Nokta Körler Vakfı, Engelsiz Erişim Derneği ve Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği tarafından yürütldü. Sunumu yapan arkadaşlarımız, Ani Çakmak, Canan Ça...
Vodafone İstanbul Maratonu / Bağış Koşusu ​Sürdürmekte olduğumuz ücretsiz Beyaz Baston & Sesli Kitap kampanyamıza kaynak sağlamak amacıyla Vodafone İstanbul Maratonu'nda 10Km bağış koşusunda, yürüyüşünde takımımızda yer alacak gönüllüler arıyoruz. ​Hadi gelin birlikte koşalım, ses olalım, yol gösterelim.  ...
“Her 10 görme engelliden 8’i çalışabilecek durumda olmasına karşın; istihdam oranı %16,8 Bir başka deyişle iş yaşamına ulaşımları kısıtlanmıştır.” “Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı” kapsamında Avrupa Birliği tarafından fon sağlanan “Bilgisayarla Görünürlük Kazanma Projesi” Altı Nokta Körler Vakfı liderliğinde, Altı Nokta Körler Derneği Gaziantep Şubesi, Uşak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksek Okulu ve Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi ortaklığı ile Adıyaman, Diyarb...
İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 2011 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında yürütülen Görme Engellilerin Günlük Yaşama ve Eğitime Katılımı Projesi’nin amacı; Görme engellilerin kent yaşamına katılımını kolaylaştıran teknoloji odaklı uygulamaların tespiti ve hizmet sağlayıcıların, politika yapıcıların ve AR-GE kuruluşlarının bunları uygulamaya koyma konusunda farkındalığını arttırmaktır. Altı Nokta Körler Vakfı bu amaçla aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirmiştir; Odak Grup Çalışm...
Çalışan ya da çalışabilir durumdaki genç görme engelliler, görme engelli istihdam eden kurum yöneticileri ve bu kurumların diğer çalışanlarına yönelik endüstriyel örgütsel psikoloji alanında eğitim içeriği geliştirilerek çeşitli özel sektör kuruluşlarında pilot eğitim uygulamaları yapılan ve Sabancı Vakfı tarafından fon sağlanan "Görme Engellilerin İş Yaşamına Entegrasyonu Projesi" 2009 yılında tamamlandı. Proje spotunu Görme Engellilerin İş Yaşamına Entegrasyonu Projesi başlığını tıklay...
Her kuşak kendi önüne çıkan engellerle başa çıkmak zorundadır ancak aynı zamanda belli konularda kendine ait bir bilgi birikimine de sahiptir. Bilgi ve deneyimlerin paylaşımı için farklı kuşaklar nasıl biraraya getirilebilir? Hangi araçlar ve yöntemler bunun için daha uygundur? INTERGEN projesinin gerçekleştirilme amacı görme engelli genç ve yaşlıların bu bağlamda NASIL birbiriyle ilişki kurmasının ve bu ilişkiyi güçlendirmesinin sağlanabileceğini bulmaktır. Proje, Avrupa Körler Birliği ...
Altı Nokta Körler Vakfı'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecine sivil toplum kuruluşlarının da dâhil edilmesini amaçlayan ve Avrupa Birliği'nin finanse ettiği "Sivil Toplum Diyalogu: Avrupa Bilgi Köprüleri Programı" kapsamında hazırladığı "Görme Engelliler Bilgi ve İletişim Projesi" Avrupa Körler Birliği'nin proje ortağı olduğu çalışmanın genel hedefi; - ÖNSÖZ - AVRUPA BİRLİĞİ'NDE ENGELLİ HAKLARI VE TÜRKİYE'DE SÜRECE UYUM - ÖZÜRLÜLER YASASI VE TÜRKİYE'DE GÖRME ENGELL...
find out moreenter the giveaway now
HİZMETLERİMİZ
ETKİNLİKLER
EĞİTİM PAKETLERİ
https://www.traditionrolex.com/49
SPONSORLARIMIZ
Yapı Kredi BankasıHippocampusworksL'OccitaneLahey Clinic